Dorpswinkel Nigtevecht in 2023

Een jaar bijna voorbij….

Op 21 januari 2023 werd de supermarkt in Nigtevecht opnieuw geopend, na vier maanden dicht te zijn geweest. Dat ging gepaard met een groot openingsfeest, en veel media-aandacht. Voorafgaand aan de opening hebben veel Nigtevechters samen in de winkel geklust, en werd de winkel in korte tijd provisorisch ingericht en gevuld.

Om dit allemaal te kunnen doen, hebben we met het dorp eind vorig jaar een dorpscoöperatie opgericht, en zijn inwoners en belangstellenden lid geworden voor een bedrag van 25 euro per jaar, en hebben we donaties gekregen. Het doel van onze dorpscoöperatie is het bevorderen van de leefbaarheid van Nigtevecht, met name door de instandhouding van de dorpswinkel. Met hulp van de WUTA, de gemeente Stichtse Vecht, de groothandel, diverse adviseurs en nieuwe ondernemer zijn we erin geslaagd om een duurzame winkelorganisatie op te zetten.

De dorpswinkel houdt Nigtevecht levend: naast het halen van de dagelijkse en vergeten boodschappen ontmoeten inwoners hier ook elkaar. Kinderen leren omgaan met geld en zelfstandig een boodschap te halen, vrijwilligers helpen een handje in de winkel. Voor ouderen en minder mobiele inwoners is de winkel ook heel belangrijk; het dagelijkse loopje zorgt voor aanspraak en vriendschap.

Wat is het succes?

We weten dat het runnen van een kleine supermarkt geen vetpot is. Sterker nog, het is al gauw verlieslatend. Waarom kunnen we het dan wel volhouden? Ten eerste is het nodig dat er een ondernemer aan het roer staat die ervaring heeft met dergelijke winkels. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende omzet is en een voldoende rendement. Voor het eerste punt kunnen onze leden en dorpsgenoten echt het verschil maken door in de winkel boodschappen te doen. Voor het tweede punt zijn ondernemer en personeel aan zet: aantrekkelijke producten, goede leveranciers, en het voorkomen van derving. De kosten laag houden en beheersen is daarmee ook heel belangrijk. En lage energiekosten door te investeren in verduurzaming. We kunnen met inzet en hulp van onze lokale installateurs en ondernemers veel zelf bereiken. De lage huur draagt daar ook aan bij. En we zijn blij met de hulp van onze gemeente door inzet van leefbaarheidsbudget bij de opstart van de coöperatie en voor het organiseren en afnemen van werkervaringsplekken. Onze inzet is groot, want we weten allemaal hoe belangrijk het is.

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Het winkelpand is eigendom van de WUTA, de woningbouwvereniging van Nigtevecht. De dorpscoöperatie huurt het pand van de WUTA tegen gereduceerd tarief. De dorpscoöperatie is eigenaar van de inventaris en installaties en onderhoudt deze. Daarmee biedt de coöperatie de ondernemer een all-in pakket om een winkel te kunnen draaien. De ondernemer betaalt de dorpscoöperatie huur en een service fee. De ondernemer stelt personeel aan en zorgt voor een effectieve en renderende inkoop en verkoop van de producten en diensten. Vrijwilligers van de dorpscoöperatie bieden helpende handjes aan voor diverse dagelijkse werkzaamheden, zoals vakken vullen, brood snijden, onderhoud, en andere kleine of grote klussen. Ook zorgen vrijwilligers voor professionele invulling van werkervaringsplekken, in opdracht van de gemeente. Het bestuur van de coöperatie houdt overzicht, overlegt met de ondernemer en andere betrokkenen zoals de WUTA en de gemeente en rapporteert aan de leden.

Wat is er afgelopen jaar gebeurd?

Winkelverbouwing

De winkel hebben we de afgelopen twee maanden verbouwd, met als doel een verbetering door te voeren. Het heeft voor enige overlast gezorgd, maar dat is nu achter de rug. Er is een nieuwe binnenwand geplaatst, waardoor de winkel kleiner en overzichtelijker is geworden, maar ook meer producten kan bevatten. De looprichting is aangepast, en onze stamtafel is verplaatst. We hebben al veel positieve reacties ontvangen over de nieuwe opzet.

Ruimte voor een nieuwe activiteit?

We zijn van plan om een mooie nieuwe ruimte beschikbaar te maken in het oude magazijn. Deze ruimte kan ingezet worden voor een nieuwe dorpsactiviteit. Dit kan een winkeltje, een fietsenmaker, een kapper, of een andere economische of maatschappelijke activiteit zijn die past bij de bestemming van het pand en een aanvulling is op de dorpswinkel. Voor dit gaan we nu verder met de verplaatsing van de koelcel, het repareren/vervangen van het kozijn van de oude motorkamer en voordeur en het verder opknappen van de nieuwe ruimte. Heb je ideëen? Laat ons dit weten!

Zonnepanelen voor de winkel

Dit staat even stil op dit moment. We hebben met de WUTA afgestemd, en moeten nog een en ander afronden. Ook de WUTA heeft intenties om te verduurzamen, en enige afstemming is uiteraard nodig. Ondertussen hebben we wel een 100% duurzaam zonnestroom energiecontract van Energie van Ons / Vechtse Stroom. We hebben uiteraard zicht op het energieverbruik en we hebben het contract op het juiste moment vast gezet om verrassingen in de energiekosten te voorkomen.

Ondernemer / personeel / assortiment

De ondernemer (Harry Dijkstra) investeert volop in de winkel en is tevreden met hoe het gaat. Naast Lida en Anzari werkt nu ook Safaa in dienst van de ondernemer. Uiteraard zijn er veel verbeter- en leerpunten, maar stap voor stap komen we er.

Het is soms schipperen wanneer een leverancier ermee stopt (in dit geval de slager uit Abcoude) en dan zorgt de ondernemer dat er toch weer een oplossing is. De eerste aardbeien van boer Erik werden via sociale media aangekondigd en dat was gelijk een hit. Nu levert boer Erik ook het fruit en andere groenten. Er zijn gesprekken gaande met een nieuwe lokale slager. En hoe mooi zou het zijn als de bloemen van Arjan ook weer terugkomen? Het assortiment zal stap voor stap verbeteren. Slecht lopende producten worden vervangen door nieuwe. Mis je wat? Laat dit dan altijd weten aan het personeel.

Er is ook afgelopen zomer discussie geweest over ruimere openingstijden, en over inzet van meer hulpkrachten, maar die discussie is nog niet afgerond. Wel hebben we een door vrijwiliggers gerunde bezorgdienst in het leven geroepen. Boodschappen kunnen woensdag aan het eind van de ochtend in Nigtevecht bezorgd worden. En daar mag iedereen gebruik van maken.

Vrijwilligers

Elke week is een vaste club vrijwilligers in de winkel actief. Zij helpen met vakken vullen, uitpakken, brood snijden, spiegelen, bestickeren. Het is dankbaar werk, en het helpt de aanwezige personele kracht om aandacht te kunnen geven aan andere taken zoals bestellen, post of kassawerkzaamheden. De vrijwiliggers zijn onmisbaar om de winkel goed te laten draaien. En het is gezellig.

Wil je een keer komen meedoen, laat dit dan weten! Je bent van harte welkom. Elke week wordt via een whatsapp groep doorgegeven wanneer er hulp nodig is, waarna je je kunt aanmelden. Af en toe helpen is ook goed te doen!

Werkervaringsplekken

De coöperatie verzorgt – in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht – twee werkervaringsplekken in de winkel. Hier kunnen mensen die in de bijstand zitten, weer aan het werk gaan, en een vak leren om in een winkel te werken. We hebben twee kandidaten begeleid. Er is een protocol/leerboek gemaakt. Er zijn regelmatig begeleidingsgesprekken gehouden om vooruitgang te kunnen boeken. We hopen volgend jaar nieuwe kandidaten te mogen verwelkomen.

Leden en bestuur van de coöperatie

We hebben in totaal 277 leden. Iedereen kan lid worden van de coöperatie. Je betaalt 25 euro per jaar voor lidmaatschap. Daarmee ben je een stukje eigenaar van de winkel en help je mee deze in stand te houden. Begin volgend jaar zullen we de contributie betaalverzoeken versturen via e-mail of post. Wil je nog lid worden? Kijk dan op de website van dorpswinkelnigtevecht.nl.

Het bestuur zal begin volgend jaar het financiële jaarverslag van 2023 opmaken, en deze presenteren aan de leden in een Algemene Ledenvergadering (ALV). De kascommissie zal de financiële zaken inspecteren en aan de leden een advies uitbrengen over of alles goed is geadministreerd.

Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, en ons voorstel voor de volgende ALV is om Alexandra de Jong ook toe te voegen aan het bestuur, mede gezien haar inzet en bijdrage aan het vrijwilligersbeleid.

Feest zaterdag 16 december

Op zaterdag 16 december vieren we een (kerst)feestje in onze dorpswinkel. We willen terugkijken op het afgelopen jaar, en onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Er is best veel gebeurd, en dat is goed om met elkaar te bespreken onder genot van koffie of wat lekkers. En we willen ook enkele nieuwe ideeën tegen je aan houden.

Je bent de hele dag van harte welkom

  • Vanaf 10.00   Koffie + lekkers
  • Om 11.00         Aandacht voor onze vrijwilligers
  • Vanaf 12.00   Erwtensoep, glühwein en muziek

Naast deze activiteiten is ook de bus van Glasdraad aanwezig voor de allerlaatste kans om je in te schrijven voor glasvezel bij jou thuis. Ook aanwezig is het Energieloket Stichting Duurzame Vecht. Voor warm en slim besparingsadvies!

Contact en reacties

Dorpscoöperatie Nigtevecht
Jh. Huydecoperstraat 1
1393 NV Nigtevecht

info@dorpscooperatienigtevecht.nl

Het huidige bestuur van de coöperatie:
René Lijnsvelt, Kees Neervoort, Bart Selders,  Bart de Smedt, Liesbeth Ulijn-de Jong

Scroll naar boven